payday loans lenders online
- מאמר מאתר סבאל'ה
בתי אבות
payday loans lenders online
דיור מוגן
payday loans lenders online
מועדון חברתי
payday loans lenders online
מחלקה סיעודית
payday loans lenders online
מעון יום
payday loans lenders online
מרכז יום
payday loans lenders online
קהילה תומכת
payday loans lenders online
אורתופדיה
payday loans lenders online
חברות סיעוד
payday loans lenders online
חיתולים למבוגרים
payday loans lenders online
מטפלת סיעודית
payday loans lenders online
מכשירי שמיעה
payday loans lenders online
עובדים זרים
payday loans lenders online
קלנועית
payday loans lenders online
גיל הזהב
 
| דף הבית | מאמרים | הקניון | חדשות | מידע חיוני | דיני משפחה | מדריכי בריאות | מפת אתר | פרסם אצלנו | צור קשר |
חיפוש מאמר:
שילחו לנו מאמרים. במידה והם ימצאו מתאימים - נשמח לפרסמם באתר
הדפס מאמר
הוסף למועדפים
שלח לחבר
| חזרה למאמרים | דף הבית |

אפוטרופסות על חסוי
payday loans lenders online

מאת שירלי אלף - עו"ד ומגשרת
payday loans lenders online

בגיר, מגיל 18 ומעלה, הופך על פי החוק לבעל ישות משפטית לכל דבר ועניין- בין היתר, הוא/היא יכול/ה לחתום על חוזים, לחתום על אישור לניתוח, לעמוד לדין, לחתום על תצהירים וכד´. לפיכך, כל אדם בוגר הוא בעל כשרות לזכויות וחובות ולא ניתן לשלול ממנו מעמד זה, אלא בהליך משפטי.

לעיתים, נדרשת הגנה על מבוגרים אשר מפאת מצבם הנפשי או הפיזי, נבצר מהם מלקיים זכויותיהם באופן העולה בקנה אחד עם טובתם. מינוי אפוטרופוס לאדם מבוגר, מטרתו לשרת את טובתו של המבוגר, תוך הפעלת שיקול דעת שיפוטי נרחב ושימת דגש על קידום צורכי החסוי/ה בדרך הטובה והיעילה ביותר.
 
מהו אפוטרופוס?
 
אפוטרופוס הוא אחראי על מי שאינו מסוגל לדאוג לענייניו. חסוי/ה הינו/ה מי שבעבורו/ה ממנים אפוטרופוס. החוק אשר נועד להסדיר את נושא האפוטרופסות בישראל, הכולל גם את החובות והזכויות הנובעות מצו המינוי, הוא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962.
סעיף 1 לחוק קובע:  "כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד למותו".
קיימים שני מצבים:
1. אפוטרופסות טבעית- על פי סעיף 14 לחוק, ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים, עד הגיעם לגיל 18, אז פוקעת האפוטרופסות על הקטין באופן אוטומטי. 
2. אפוטרופסות על פי מינוי- אפוטרופסות על בגירים, למעלה מגיל 18, אשר אינם מסוגלים לדאוג לעניינם או לחלק מהם, באופן עצמאי, מפאת מצב נפשי/ שכלי/פיזי/ לקוי, כמפורט בסעיף 33 לחוק.
ראוי להדגיש כי אפוטרופסות על פי מינוי, בשונה מאפוטרופסות טבעית, הינה על פי חוק ונדרש הליך משפטי אשר תחילתו בהגשת בקשה לבית משפט לענייני משפחה.
 
מהם סוגי האפוטרופסויות הקיימים על פי החוק?
 
בית המשפט יכול למנות אפוטרופוס לפי העניין המובא לפניו.
אלו הם סוגי האפוטרופסות הקיימים:
  1. אפוטרופסות לרכוש: מנוי אפוטרופוס אשר ינהל את רכושו של החסוי/ה. יודגש כי הוא פועל בנאמנות עבור החסוי וכל פעולותיו ברכושו של החסוי הינן אך ורק לטובתו של החסוי. האפוטרופסות מוגבלת רק לנושא רכושו של החסוי/ה.
  2. אפוטרופסות לגוף: אפוטרופוס המתמנה לצורך דאגה לעניינים הנוגעים לגופו של החסוי/ה- לדוג´ אם התעורר צורך בניתוח דחוף ואין החסוי/ה יכול לתת הסכמתו/ה המודעת.
  3. אפוטרופסות לגוף ולרכוש (אפוטרופסות כללית): מינוי אפוטרופוס הנועד להגן הן על גופו  והן על רכושו/ה של החסוי/ה.
  4. אפוטרופסות לדין: אפוטרופוס של קטין או חסוי והוא מתמנה על מנת לדאוג לעניינים משפטיים (לדוג´ טיפול בתביעות משפטיות) שנמסרו לו על ידי ביהמ"ש, מצומצם לאותו העניין ומסתיים לאחר ביצוע אותה פעולה.
  5. אפוטרופסות זמנית: אפוטרופוס שאינו של קטין או פסול דין, אשר ממנה ביהמ"ש לפרק זמן קצוב.
  6. אפוטרופוס נוסף:  בית המשפט רשאי, אם ראה סיבה מיוחדת לכך, למנות לחסוי/ה יותר מאפוטרופוס אחד. משעשה כן, יחליט בית המשפט אם להטיל את תפקידי האפוטרופסות על האפוטרופוסים במשותף או לחלקם ביניהם.
מי יכול להתמנות לאפוטרופוס?
 
סעיף 34 לחוק קובע כי להתמנות לאפוטרופוס יכולים:
  1. יחיד- אדם פרטי. בן זוגו של החסוי/ה, מי מהילדים, קרוב משפחה אחר, או מספר יחידים כפי שמאפשר סעיף 45 לחוק.
  2. תאגיד- ביהמ"ש רשאי גם לקבוע יחיד שיבצע את תפקידי האפוטרופוס מטעם התאגיד. ישנם תאגידים ועמותות שונות המתמחים באפוטרופסות על חסויים.
  3. האפוטרופוס הכללי- האפוטרופוס הכללי הוא בעל תפקיד במשרד המשפטים הממונה על נושא האפוטרופסות על כל היבטיו. החוק מאפשר לאפוטרופוס הכללי להתמנות בעצמו כאפוטרופוס של חסוי/ה מסוים.
  4. ועדת אפוטרופסות לנפגעי השואה לגבי נפגעי השואה שהרכבה:  נציג משרד הבריאות ונציג גוף המטפל בענייני נפגעי שואה.
יודגש כי אין כל חובה למנות אפוטרופוס אחד והשיקול המרכזי של בית המשפט הינו טובת החסוי/ה ובחינת המועמד הראוי תעשה בהקשר זה בלבד. כמו כן, הסכמת האפוטרופוס למינוי הינה חובה ומהווה תנאי מקדים למינוי האפוטרופוס.
יצוין כי במידת האפשר ינסה בית המשפט גם לברר את רצונו של החסוי לגבי מינוי האפוטרופוס עליו ומי הוא מבקש כי ימונה.
 
מהם תפקידי האפוטרופוס?
 
סעיף 41 לחוק קובע:
 " במילוי תפקידו חייב האפוטרופוס לנהוג לטובת החסוי בדרך שאדם מסור היה נוהג בנסיבות העניין".
לפיכך, עצם כתב המינוי של בית המשפט מחייב את האפוטרופוס לעשות כל פעולה נדרשת לטובת החסוי/ה, תוך שמיעת דעת החסוי/ה ולהביאה בחשבון במידת האפשר.
יודגש כי ישנן פעולות, המנויות בסעיף 47 לחוק, אשר למען ביצוען נדרש גם אישור מראש של בית המשפט, לדוג´ עסקאות במקרקעין.
האפוטרופוס נתון תחת פיקוחו של האפוטרופוס הכללי והחוק מחייב אותו, בין היתר, להגיש דין וחשבון אחת לתקופה, על פעולות
payday loans lenders online


© כל הזכויות שמורות לאתר סבאלה אלא אם כן צויין אחרת.

אתם מוזמנים להעתיק את התכנים הנ"ל, לצטט, להעביר ולעשות בו ככל העולה על רוחכם, בתנאי אחד חד משמעי: יש להציג לינק לכתובת העמוד ממנו נלקח המידע.
שום שימוש לא יותר ללא הוספת הקישור לעמוד המידע.
האמור לעיל הינו לצורכי מידע כללי בלבד ולא בא להחליף ייעוץ עם איש מקצוע.
אין ולא תהיה לסבאלה כל אחריות, במוצהר או במשתמע, לגבי האמור במאמר זה.

| חזרה למאמרים | דף הבית |
מאמרים
אינטרנט - גם בגיל הזהב
payday loans lenders online
בריאות
payday loans lenders online
בתי אבות ודיור מוגן
payday loans lenders online
גיל הזהב - תחומי פעילות
payday loans lenders online
דיני משפחה
payday loans lenders online
כסף
payday loans lenders online
נהלים, חוקים והרשויות
payday loans lenders online
פנאי וחיי יום-יום
payday loans lenders online
 

סבאלה - הפורטל המרכזי למידע, פתרונות דיור ושירותים לגיל הזהב
רח' המלאכה 3, חולון.    ת.ד. 18247, תל אביב 61182.    טל': 077-7808070

גיל הזהב מטאפורה בניית אתרים