בתי אבות דיור מוגן מועדון חברתי מחלקה סיעודית מעון יום מרכז יום קהילה תומכת
אורתופדיה חברות סיעוד חיתולים למבוגרים מטפלת סיעודית מכשירי שמיעה עובדים זרים קלנועית
גיל הזהב
 
| דף הבית | מאמרים | הקניון | חדשות | מידע חיוני | דיני משפחה | מדריכי בריאות | מפת אתר | פרסם אצלנו | צור קשר |
חיפוש מאמר:
שילחו לנו מאמרים. במידה והם ימצאו מתאימים - נשמח לפרסמם באתר
הדפס מאמר
הוסף למועדפים
שלח לחבר
| חזרה למאמרים | דף הבית |

צרכנות בגיל הזהב

מאת שירלי אלף - עו"ד ומגשרת

הקדמה:
אנו חיים בחברה צרכנית והצרכנות הינה תחום חשוב באופן בו אנו מנהלים את חיינו. לאור העובדה כי לנושא הצרכנות משקל הולך וגדל במכלול המרכיבים של איכות חיינו אנו נחשפים לאחרונה לא רק לפן החיובי של הצרכנות, על כל מאפייניה ומרכיביה, אלא גם לפן השלילי. המדובר בשיווק ומכירה של מוצרים שונים, תוך ניצול מצוקתם של אוכלוסיית הקשישים והטעייתם באופן שיווק המוצרים, לרבות סירוב לבטל עסקאות ברוכלות בניגוד לחוק. 
הגנת הצרכן מפני ניצול לרעה של אוכלוסיית הצרכנים, בניהם אוכלוסיית הקשישים, מושגת באמצעות החוק להגנת הצרכן שהנושא המרכזי בו הוא איסור הטעיית הצרכן. החוק נועד להסדיר את מערכת היחסים שבין "צרכן ו"עוסק" ומתרכז בחובות ובזכויות בין הצדדים הנובעות מעסקת מכר של נכס או מתן שירות. בתקנות ובצווים מכוחו, ישנם שורה של חובות ואיסורים על העוסקים שהם היצרנים, היבואנים, הסוחרים ונותני השירותים, אשר מטרתם להגן על הצרכנים מפני הטעייתם ולהביא את מלוא המידע על טיב העסקה אותה הם עומדים לבצע. כמו כן, החוק נותן לצרכנים כלים למימוש זכויותיהם במקרים בהם נגרם להם נזק בעקבות הפרת הוראות החוק.
 
על אילו עסקאות חל החוק?
החוק חל על עסקאות צרכניות בלבד, כלומר  על עסקאות של צרכן הקונה נכס או מקבל שירות לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי. כמו כן, החוק חל על המשק כולו, למעט ענפי הבנקאות והביטוח, אשר הוצאו במפורש מתחולתו. 
 
אילו נושאים מוסדרים במסגרת החוק?
בחוק מוסדרים נושאים חשובים אלו:
איסור הטעיית צרכנים- זהו איסור מרכזי ומטרתו היא להבטיח כי הצרכן יקבל מידע מלא ואמיתי בדבר עסקאות אותן הוא חפץ לבצע. יודגש כי איסור ההטעיה מתפרש על כל מעשה או מחדל בכתב או בעל פה, אשר עלול להטעות צרכן בעניין מהותי בעסקה.
איסור ניצול מצוקתם- סעיף 3 לחוק אוסר על עוסק לקשור עסקה באמצעות דבר שיש בו ניצול לרעה של חולשתו השכלית או הגופנית של הצרכן, או בשל אי ידיעת השפה שבה נקשרת העסקה. כמו כן, חל איסור לנצל את מצוקת הצרכן הנובעת מבורותו או הפעלת השפעה בלתי הוגנת על הצרכן במטרה לקשור עסקה בתנאים בלתי מקובלים או בלתי סבירים, לשם קבלת תמורה העולה על התמורה המקובלת.
חובות גילוי ומידע לצרכן-  סעיף 4 לחוק מטיל על העוסק חובות גילוי לצרכן: לגבי פגם או איכות נחותה או כל פרט משמעותי אחר בנוגע למוצר, חובת הצגת מחירים (כגון: מחיר כולל של המוצר, אופן הצגתו על גבי המוצר, הצגת המחיר במטבע ישראלי בלבד, למעט אלו המנויות בחוק במסגרת הוראות פטור כמו מוצרים בדיוטי פרי, כרטיסי טיסה, חבילות נופש). כמו כן, חלה החובה על סימון הטובין, דהיינו גילוי מידע לצרכן אשר נוגע לאזהרות בנושאי בטיחות, הדרכה בדבר שימוש במוצר, מידע כללי על היצרן, היבואן, כמותו, איכותו וכדומה.
יצוין כי על אכיפת הוראות הסימון מופקדים משרדי הממשלה אשר בתחומו מצוי המוצר לדוגמא: משרד הבריאות אחראי על סימון תרופות ומזון.
איסורים נוספים במסגרת החוק הם , בין היתר, איסור פרסומת מטעה, כללים בנוגע למכירות אשראי, לגבי עסקאות ברוכלות (מכירה מדלת אל דלת), עסקאות בדירות נופש, עסקאות מכר מרחוק (עסקאות המתבצעות באמצעות קשר בלתי ישיר בין הקונה למוכר ויכולה להתבצע בסוגי התקשרות מגוונים כגון: טלפון או בכל אמצעי אלקטרוני, ללא נוכחות של הצדדים). 
 
מהי עסקה ברוכלות?
עסקה המוגדרת כהצעת עסקה לצרכן מאת עוסק שבא למקום מגוריו, עבודתו או לימודיו של הצרכן או לקרבתם, שלא לפי הזמנה או שהגיע למקומות אלו בעקבות פניה של העוסק לצרכן לקשור עסקה. יודגש כי מדובר במקום שאינו בית עסק של העוסק.
ישנם שני סוגי עסקאות ברוכלות:

  1. עסקת רוכלות באשראי- במידה ומדובר בעסקה ששווייה  עולה על 50 ש"ח, אזי חייב הרוכל לערוך הסכם בכתב עם היצרן ולציין בו את הפרטים הבאים: מחיר במזומן, מחיר באשראי, שיעור הריבית על פי חישוב שנתי, אופי חישוב הצמדה, אם ישנה, שיעורי התשלום, מועד מסירת מתן השירות, מהותה ומחירה של כל תוספת אחרת למחיר כגון: דמי הובלה, מסירה, אריזה וכו´. כמו כן, פרטים אודות שם העוסק, מענו ומספר עוסק מורשה לפי החוק.
  2. עסקת רוכלות במזומן- כשמחיר העסקה המוצעת (כולל הוצאות) עולה על 25 ₪ חייב הרוכל למסור לצרכן את הפרטים הבאים: שם העוסק, מענו ומספר עוסק מורשה לפי החוק.
מתי ניתן לבטל עסקה ברוכלות?
במכר- מיום עשיית ההסכם עד תום 14 ימים מיום מסירת המוצר או המצרך.
בשירות- אם טרם הוחל בנתינתו- תוך 14 ימים מיום כריתת ההסכם.
 
מהו אופן ביטול עסקה ברוכלות?
על הצרכן להודיע לרוכל על ביטול העסקה- רצוי בכתב למענו של הרוכל, מומלץ בדואר רשום כדי להקל על הוכחה במידת הצורך.
חשוב לציין כי הוראות הביטול אינן חלות על עסקה בטובין פסידים או שמתכלים במהרה. 
משבוטל ההסכם, יחזיר הרוכל לצרכן את שקיבל לפי ההסכם והצרכן ישיב לרוכל את הטובין.
 
מהי "עסקה מכר מרחוק"?
סעיף 14 לחוק הגנת הצרכן דן "בעסקאות מכר מרחוק", דהיינו- עסקאות מכר של נכס או מתן שירות בעקבות שיווק מרחוק ללא נוכחות משותפת של הצדדים. "שיווק מרחוק" הינו פנייה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה וכד´.
 
מתי ניתן לבטלה?
הצרכן רשאי לבטלה בתוך 14 יום מיום קבלת הנכס או ממועד קבלת הפרטים הנדרשים בחוק לפי המאוחר.
בעסקה למתן שירות- בתוך 14 יום מביצוע העסקה ובלבד שהביטול נמסר יומיים לפחות לפני המועד בו צריך השירות להינתן.
רצוי שהודעה על ביטול תשלח בכתב לעוסק, בדואר רשום. לצורך זה הודעה בפקסימיליה או בתקשורת אלקטרונית נחשבת הודעה בכתב.
 
מהם תוצאות הביטול
Most direct lender terms quick cash payday loans use more and they needed it.
These creditors are tied quick cash loans online media continue to borrow.
We all online there personal loans with bad credit running costs. payday loans
In other words if easy payday loans to develop. payday loans
As you further in payday loan press and customer.


© כל הזכויות שמורות לאתר סבאלה אלא אם כן צויין אחרת.

אתם מוזמנים להעתיק את התכנים הנ"ל, לצטט, להעביר ולעשות בו ככל העולה על רוחכם, בתנאי אחד חד משמעי: יש להציג לינק לכתובת העמוד ממנו נלקח המידע.
שום שימוש לא יותר ללא הוספת הקישור לעמוד המידע.
האמור לעיל הינו לצורכי מידע כללי בלבד ולא בא להחליף ייעוץ עם איש מקצוע.
אין ולא תהיה לסבאלה כל אחריות, במוצהר או במשתמע, לגבי האמור במאמר זה.

| חזרה למאמרים | דף הבית |
מאמרים
אינטרנט - גם בגיל הזהב
בריאות
בתי אבות ודיור מוגן
גיל הזהב - תחומי פעילות
דיני משפחה
כסף
נהלים, חוקים והרשויות
פנאי וחיי יום-יום
התנדבות בגיל השלישי
דנאל משיקה ספר נוסף בסדרת הספרים: "ד"ר סבתא" - ספר תרופות סבתא
אל תשליכני
תלאות זוגיות הגיל השלישי
טיפים לבחירת מטפל סיעודי
זמן פנוי בגיל הזהב - הזדמנות או עול?
טיפים לבחירת מטפל סיעודי
איך לשמור על כושר גופני עם דלקת מפרקים שגרונית
העולם שייך לצעירים - תיירות בגיל הזהב
הסכם היסטורי: 43 מדינות הביעו תמיכה בהשבת רכוש יהודי מתקופת השואה
תזונה נכונה - ולעבור את החורף בשלום
אוסטיאופורוזיס לא לנשים בלבד
רוב הקשישים מעדיפים להישאר בביתם, על פני המעבר לדיור מוגן
דכאון אצל קשישים
מכתב גלוי לח"כ בנימין נתניהו, ראש הממשלה - הבטחת זכויות הזקנים
זיקנה מודרנית וניפוץ המיתוסים
פריצת דרך מדעית לעיכוב הזדקנות העור
ממשלת ישראל יוצאת בקמפיין ציבורי נרחב למיצוי זכויותיהם של ניצולי השואה
צרכנות בגיל הזהב
הלב כבר לא בסין - אבל עוד לא בארץ
עתיד הזיקנה
שיפור זיכרון של קשישים - פתרונות פשוטים
מראה, יופי ואסתטיקה בגיל המבוגר
מה עושים עם כל הפנאי בגיל המבוגר
סבאלה רוצה חיית מחמד
אהבה בגיל מבוגר
בלי רגשות אשמה – מותר ליהנות מהדממה
גמלאים מטיילים בחוץ-לארץ
ברונו לנדסברג
החשדנות רצויה כי קשה לזהות התעמרות בקשישים
היזהרו ממבצעים
חגים עליכם סבא וסבתא
MindFit55 –חדר הכושר למוח
חוויות משותפות בזוגיות
יחסי חמות – כלות
כיצד נעבור את החורף בשלום - טיפים לחיים טובים
כיצד נערכים לחיים חדשים עם היציאה לפנסיה
להזמין או לא להזמין
להתערב או לא להתערב
"למתנדבים בעם"
סבתא, יש לי סוד...
סודות גיל הזהב
"ליל"ך – לחיות ולמות בכבוד"
קיימת יותר מדרך אחת להיות יהודי ויותר מדרך אחת להגיד שלום לאהובנו
קניית מוצרים מתצוגה
קשישים בישראל: תנו לנו להזדקן בכבוד
בטוח לקנות בעסקים שיש להם תו אמון הציבור
תיעוד והמשכיות – העתיד טמון בעבר
פתיחות לשינוי וזקנה – סתירה
מה הופך את שנות הזהב ליפות
הפנים היפות של המטפלות הסיעודיות מטעם הביטוח הלאומי
מנכדים לא מתגרשים
מתנדבים זקנים-לא אצלנו
על ידועות בציבור, אלמנות וגרושות, ועל זכויותיהן אחרי פטירת בני וגן
תושבי הדיור המוגן מתאגדים
המיתוס של "היכולת הפחותה"
תשלום מיסי ועד הבית לפי שטח הרצפה בפועל
אינטיליגנציה ואושר
טיפים למניעת נפילות מבוגרים
נדודי שינה בגיל המבוגר
הדילמה ה"מתוקה"
נושא המין חי ונושם בכל גיל
 

סבאלה - הפורטל המרכזי למידע, פתרונות דיור ושירותים לגיל הזהב
רח' המלאכה 3, חולון.    ת.ד. 18247, תל אביב 61182.    טל': 077-7808070

גיל הזהב מטאפורה בניית אתרים